Jednostki Czasu

nanosekunda [ns]:
mikrosekunda [µs]:
milisekunda [ms]:
sekunda [s]:
minuta [min]:
godzina [h]:
dzień [d]:
tydzień:
miesiąc:
rok [y]:
© 2012 przelicznik miar .pl | zegar atomowy Unit Converter stat4u