przelicznik miar
www.przelicznikmiar.pl

Przelicznik objętości

Wybierz jednostkę
mililitr [mL]:
litr [L, l]:
hektolitr [hL]:
cc [cc, cm3]:
kubik [m3]:
baryłka (ropy) [bbl (oil)]:
galon (US) [gal (US)]:
galon (UK) [gal (UK)]:
pinta (US) [pt (US), pt liq (US)]:
pinta (UK) [pt (UK)]: