przelicznik miar
www.przelicznikmiar.pl

Ciśnienie - Przelicznik Miar

Wybierz jednostkę
paskal [Pa]:
hektopaskal [hPa]:
bar:
psi [psi]:
newton/milimetr2
kilogram/metr2
atmosfera techniczna[at]:
atmosfera fizyczna [atm]:
tor [Tr]:

Witaj na naszej stronie internetowej z przelicznikiem jednostek ciśnienia. Tutaj znajdziesz narzędzie, które pomoże Ci przeliczyć jednostki ciśnienia z łatwością. Na stronie można przeliczyć takie jednostki jak paskal, hektopaskal, bar, psi, newton na milimetr kwadratowy, kilogram na metr kwadratowy, atmosfera techniczna, atmosfera fizyczna oraz tor.

Paskal (Pa) to jednostka siły wynikającej z działania siły na powierzchnię. Jeden paskal to siła jednego newtona na metr kwadratowy. Hektopaskal (hPa) to 100 paskali, czyli jednostka ciśnienia stosowana w meteorologii do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

Bar to jednostka ciśnienia równa 100 000 paskalom. Jednostka ta jest powszechnie stosowana w przemyśle chemicznym i technice. Psi (lbf/in²) to jednostka ciśnienia stosowana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Wartość jednego psi wynosi około 6,89476 kPa.

Newton na milimetr kwadratowy (N/mm²) to jednostka ciśnienia wykorzystywana przede wszystkim w przemyśle metalurgicznym. Kilogram na metr kwadratowy (kgf/m²) to jednostka ciśnienia wykorzystywana w geotechnice do pomiaru nacisku gruntu.

Atmosfera techniczna (at) to jednostka ciśnienia stosowana w przemyśle chemicznym i technice. Jedna atmosfera techniczna to około 1,01325 bar. Atmosfera fizyczna (atm) to jednostka ciśnienia równa ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza.

Tor (Torr) to jednostka ciśnienia stosowana w fizyce i chemii. Jedna torr to ciśnienie wywierane przez kolumnę rtęci o wysokości 1 mm.

Aby przeliczyć jednostki ciśnienia, wprowadź wartość do odpowiedniego pola i wybierz jednostkę, z której chcesz przeliczyć. Następnie wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć. Po wybraniu odpowiednich jednostek, kliknij przycisk "Przelicz" i wynik pojawi się na ekranie.

Przelicznik jednostek ciśnienia na naszej stronie jest łatwy w obsłudze i pomoże Ci w szybki sposób przeliczyć jednostki ciśnienia.